CAST-DESIGNER CHO ĐÚC TRỌNG LỰC

CAST-DESIGNER cho đúc trọng lực có thể thiết kế hệ thống đúc và mô phỏng nhanh chóng đúc cát, đúc trọng lực, đúc áp lực thấp, đúc chính xác, đúc mẫu tự tiêu, và đúc li tâm, v.v…

3D Casting part

Gating system design

CAE Modeling

Tích hợp hệ thống chuyên nghiệp và công nghệ CAE, từng bước thiết kế khuôn và mô phỏng cho công nghiệp đúc áp lực

  • 30 phút để thiết kế một hệ thống đúc
  • Đặc biệt tập trung ở‘Thiết kế’ và ‘Nhà thiết kế’
  • Đánh giá chính xác và nhanh chóng dựa trên công nghệ FEM

Cast-Designer là công cụ phân tích và thiết kế đúc nhanh chóng dựa trên công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến. Điểm cốt lõi của “công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến” là để giúp các kỹ sư điều khiển dòng chất lỏng, sự truyền nhiệt và phân tích qua trình đông đặc nhờ sự trợ giúp từ việc kết hợp hệ thống chuyên nghiệp và công nghệ CAE. Nó giúp các kỹ sư đưa ra các quyết định kỹ thuật “đúng” ngay từ những bước đầu của dự án. Công nghệ phân tích và thiết kế từ tiên tiến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế các rãnh chính.

Với Cast-Designer, người dùng có thể tối ưu một thiết kế đúc bằng cách phát hiện ra đặc điểm chi tiết với các vấn đề về sự đông đặc và dòng kim loại điền đầy, đánh giá những thay đổi của đậu rót và khuôn, hệ thống rãnh dẫn và ống rót trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế. Thậm chí một kỹ sư với ít kinh nghiệm trong việc mô phỏng cũng có thể dễ dàng thực hiện cài đặt thiết kế trong thời gian ngắn. Hay nói cách khác, Cast-Designer có thể giúp ngành công nghiệp đạt được mục tiêu về “thời gian đưa sản phẩm ra thị trường”.

Gravity Casting Designer

Là một thành phần cốt yếu trong hệ thống Cast-Designer system, Gravity Casting Designer là công cụ thiết kế linh hoạt và hiệu quả hỗ trợ các nhà thiết kế phát triển đậu ngót, hệ thống dẫn và hệ thống rót cho đúc trọng lực trong thời gian ngắn. Với sự trợ giúp của Cast-Designer, các kỹ sư có thể nhanh chóng chuyển các ý tưởng thiết kế thành mô hình 3D để đánh giá các thiết kế. Cast-Designer cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh và thay đổi tham số ở các giai đoạn khác nhau, dù là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, hay giai đoạn cuối. Cũng có thể tạo ra hệ thống đúc hoàn chỉnh trong thời gian từ 10 phút tới một giờ cho các chi tiết đúc điển hình.

Design Wizard

Select riser from database

EMDI and Smart Riser technology for riser design

CAST-DESIGNER CPI cho đúc trọng lực

Dựa trên công nghệ tân tiến duy nhất, Cast-Designer CPI (Casting Process Insight) là công cụ thực hành duy nhất hiện nay trên thị trường có thể hỗ trợ các nhà thiết kế và các kỹ sư đưa ra quyết định nhanh chóng cho việc thiết kế khuôn và các chi tiết đúc. Nó cũng có khả tăng mô tả sự khác nhau của đặc tính vật lý và động lực học của các dòng chất lỏng, sự truyền nhiệt và độ đông đặc một cách chi tiết. So với mô phỏng số truyền thống, CPI chủ yếu dựa trên môi trường CAD, và cung cấp kết quả phân tích nhanh chóng, chính xác.

Với Cast-Designer CPI, người dùng có thể tìm ra các vị trí tiềm năng để rót và các vấn đề về sự đông đặc có thể xảy ra cho thiết kế các rãnh dẫn và hệ thống đậu rót. Người dùng không cần phải là chuyên gia trong lĩnh vực mô phỏng mới có thể sử dụng CPI. CPI nhanh đáng kể và thời gian yêu cầu để đánh giá thiết kế khuôn đúc cũng ít hơn, thực tế hơn. Do vậy, CPI có thể được sử dụng bởi các chuyên gia đúc, nhà làm khuôn, nhà thiết kế chi tiết để giảm thời gian phát triển sản phẩm và làm lại khuôn.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG RÓT (TRỌNG LỰC)

Gravity Casting Designer

Là một thành phần cốt yếu trong hệ thống Cast-Designer system, Gravity Casting Designer là công cụ thiết kế linh hoạt và hiệu quả hỗ trợ các nhà thiết kế phát triển hệ thống đậu ngót cho đúc trọng lực trong thời gian ngắn. Với sự trợ giúp của Cast-Designer, các kỹ sư có thể nhanh chóng chuyển các ý tưởng thiết kế thành mô hình 3D để đánh giá các thiết kế. Cast-Designer cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh và thay đổi tham số ở các giai đoạn khác nhau, dù là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, hay giai đoạn cuối. Cũng có thể tạo ra hệ thống đúc hoàn chỉnh trong thời gian từ 10 phút tới một giờ cho các chi tiết đúc điển hình.

Các đặc điểm của hệ thống dẫn thành công là nó nên ngăn cản hiện tượng chảy rối và nứt nguội trong suốt quá trình rót, và nó có thể giải quyết các vấn đề về không khí, mài mòn khuôn, oxy hóa, và thiếu hụt bề mặt trong tất cả quá trình đúc trọng lực.

Design Advisor

Hướng dẫn nhà thiết kế tiến hành thiết kế hệ thống theo cách đơn giản. Dựa trên khối lượng và thể tích đúc cũng như dạng vật liệu và hình dạng, hệ thống có thể tính toán thời gian rót tự động. Nó cũng có thể tính toán diện tích từng phần cuối cho rãnh dẫn bên trong, rãnh ngang, và rãnh rót. Tất cả các rãnh dẫn và rãnh ngang có thể được đánh giá và điều chỉnh đúng lúc.

Giao diện đồng bộ và giao diện thiết kế dòng chảy cho hệ thống rót

Chúng tôi có cùng giao diện và cách làm việc cho tất cả thiết kế chi tiết rót bao gồm đậu rót trong, rãnh ngang, rãnh chính, rãnh rót và bộ phận chống sốc. Nó có đầy đủ tham số và dễ sử dụng. Tất cả kết quả hoàn toàn dựa trên cơ sở dữ liệu CAD 3D và cập nhật trực tuyến.

Dữ liệu hệ thống rót được thiết kế có thể lưu lại ở các tệp dữ liệu và sử dụng cho lần sau bất cứ lúc nào, những tệp dữ liệu như vậy cũng có thể được sử dụng cho các chi tiết tương tự bằng cách tạo ra một vài thay đổi nhỏ. Kết quả thiết kế cuối cùng có thể được xuất ra ở hệ thống khác ở dạng 3D, hoặc mô hình đặc 3D ở dạng STEP, hoặc ở dạng dữ liệu CSV nhằm mục đích tối ưu hóa hoặc các đề xuất khác.

Thiết kế hệ thống rót mẫu

Ở phương pháp này, chúng tôi cung cấp một thư viện mẫu các hệ thống rót đa dạng, người dùng có thể tìm kiếm mẫu một hệ thống gần như tương tự để bắt đầu thiết kế. Các tham số rất đơn giản và được thể hiện ở ngôn ngữ công nghiệp, xem trước trực tuyến giúp mọi thứ dễ dàng hơn vì các kỹ hiệu được đánh dấu ở trình xem chính.

Với phương thức “thiết kế mẫu”, việc thiết kế hệ thống rót có thể được tiến hành nhanh hơn 5 tới 10 lần so với phương thức thiết kế tiêu chuẩn.

Hơn thế, dữ liệu hệ thống rót đã được thiết kế giống với ở bước tiếp cận hệ thống rót tiêu chuẩn, bởi vậy người dùng có thể tạo ra các thay đổi hoặc chuyển về môi trường dùng tiêu chuẩn để đạt được các yêu cầu đặc biệt sau khi thiết kế mẫu.

Pre-defined Gravity gating system template in Cast-Designer

Mẫu đặc biệt cho DISA

Một mẫu đặc biệt được thiết kế cho đúc DISA để kiểm soát độ cân bằng kim loại trong suốt quá trình đúc. Phễu rót của DISA là phần tiêu chuẩn trong hệ thống.

Cast-Designer has specially designed templates for DISA system