Casting / Cast-Designer

Thiết kế đúc, mô phỏng & tối ưu hóa

Cửa hàng trực tuyến | Dịch vụ | Tin tức

C3P Software

Kế hoạch sáng tạo | Sản xuất sáng tạo | Hiệu suất sáng tạo

Với sự kết hợp của phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu tiên tiến, kinh nghiệm mở rộng, phát triển sản phẩm và chi phí hợp lý về nguồn lực địa phương, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp với các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đồng bộ trên toàn cầu để đáp ứng mong muốn của khách hàng: chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo tiến độ trong sản xuất với một chi phí hợp lý. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm các sản phẩm phần mềm, dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và ứng dụng phần mềm tích hợp.

Ngày nay, C3P Software cung cấp chuỗi giải pháp đầy đủ cho quá trình sản xuất, chẳng hạn đúc và gia công kim loại tấm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.c3p-group.com hoặc www.cast-designer.com hoặc www.ai-form.com hoặc www.c3ptools.com