THIẾT KẾ HỆ THỐNG RÓT (HPDC)

Cast-Designer cho Đúc áp lực là gói chuyên nghiệp được thiết kế đặc biệt cho đúc áp lực cao với tính năng đánh giá nhanh chóng, thiết kế hệ thống rót hiện đại

3D Casting part

Gating system design

Process analysis & optimization

30 phút để thiết kế một hệ thống rót || 1 giờ để đánh giá một giải pháp thiết kế || 1 ngày để so sánh 4-5 giải pháp

Tích hợp hệ thống chuyên nghiệp và công nghệ CAE, từng bước thiết kế khuôn và mô phỏng cho công nghiệp đúc áp lực

THIẾT KẾ HỆ THỐNG RÓT (HPDC)

CAST-DESIGNER Cơ bản là công cụ thiết kế linh hoạt và hiệu quả để xây dựng hệ thống rót cho đúc áp lực trong thời gian ngắn. CAST-DESIGNER có thể nhanh chóng chuyển ý tưởng thiết kế một hệ thống rót sang mô hình CAD 3D để đánh giá thiết kế. Ý tưởng thiết kế tham số thông minh duy nhất ở CAST-DESIGNER cho phép người dùng thay đổi các thông số như: chiều rộng rãnh dẫn, góc côn thoát của sản phẩm, rãnh chính, v.v…ở mọi giai đoạn thiết kế và theo đó mô hình CAD 3D sẽ tự động thay đổi. Có thể tạo ra hệ thống đậu rót bao gồm đậu rót bên trong, rãnh rót chính, rãnh ngang, dòng dẫn cũng như hệ thống làm mát và hệ thống thông khí chỉ trong thời gian từ 10 phút tới nửa giờ.

Gating Design Advisor main page

PQ Graph Evaluation of the gating system design

Shot sleeve and vacuum design

Giao diện đồng bộ và giao diện thiết kế dòng chảy cho hệ thống rót

Chúng tôi có cùng giao diện và cách làm việc cho tất cả thiết kế chi tiết đậu rót bao gồm đậu rót trong, rãnh ngang, rãnh chính, rãnh rót và bộ phận chống sốc. Nó có đầy đủ tham số và dễ sử dụng. Tất cả kết quả hoàn toàn dựa trên cơ sở dữ liệu CAD 3D và cập nhật trực tuyến.

Dữ liệu hệ thống rót được thiết kế có thể lưu lại ở các tệp dữ liệu và sử dụng cho lần sau bất cứ lúc nào, những tệp dữ liệu như vậy cũng có thể được sử dụng cho các chi tiết tương tự để tạo ra một vài thay đổi nhỏ. Kết quả thiết kế cuối cùng có thể được xuất ra ở hệ thống khác ở dạng 3D, hoặc mô hình đặc 3D ở dạng STEP, hoặc ở dạng dữ liệu CSV nhằm mục đích tối ưu hóa hoặc các đề xuất khác.

Thiết kế hệ thống rót mẫu

Ở phương pháp này, chúng tôi cung cấp một thư viện mẫu các hệ thống rót đa dạng, người dùng có thể tìm kiếm mẫu một hệ thống gần như tương tự để bắt đầu thiết kế. Các tham số rất đơn giản và được thể hiện ở ngôn ngữ công nghiệp, xem trước trực tuyến giúp mọi thứ dễ dàng hơn vì các ký hiệu được đánh dấu ở trình xem chính.

Với phương thức “thiết kế mẫu”, việc thiết kế hệ thống rót có thể được tiến hành nhanh hơn 5 tới 10 lần so với phương thức thiết kế tiêu chuẩn.

Hơn thế, dữ liệu hệ thống rót đã được thiết kế giống với ở bước tiếp cận hệ thống rót tiêu chuẩn, bởi vậy người dùng có thể tạo ra các thay đổi hoặc chuyển về môi trường dùng tiêu chuẩn để đạt được các yêu cầu đặc biệt sau khi thiết kế mẫu.

Detail components design

Parametrically defined "Template Gating Designs"